Velkommen til Ryfylkebassengets Spørsmål og Svar database, hvor du kan stille spørsmål og få svar fra andre medlemmer av samfunnet. Det kan gis stemmer på svar som gir best løsning på spørsmålet. Svar med mest stemmer vil ligge øverst i svar listen, og en vil derfor få en god utskillelse av useriøse svar. Moderator vil også prøve å fjerne svar som ikke henger på greip. Sett i gang og bli med å bygg en god database rundt tekniske båtspørsmål.

Factors Affecting the Quality of Stenter

0 stemmer

In the process of heat setting, the final shape quality is mainly affected by three factors, these three factors is the time, temperature and tension. It can be seen that time is an important process condition in the work of the tenter setting machine. So, do you know why the stereotypes will have such a big impact on the quality of the stereotypes of the tenter?

Here we will answer this question for everyone. In the process of shaping, we usually refer to the stereotypes can be divided into three stages. In the first stage, the time required to heat the fabric surface to the molding temperature after the fabric enters the heating zone becomes the heating time. The time required to reach the same heat-permeable state of the fibers of each part of the fabric after the styling temperature of the tenter setting machine is referred to as the heat-permeation time.

And the third stage is the time required for the molecules within the fiber to adjust under the current conditions after the fabric reaches the set temperature, which is called the molecular adjustment time. The total time required for these three phases is what we call stereotypes using stereotypes stereotypes.

It is important to note that cooling is also required after the fabric is subjected to the shaping process, and cooling also takes some time. The time required to fix the size of the fabric in general is called the cooling time. However, the timing of the above-mentioned tenter setting machine does not include the cooling time.

The length of time required during the heating and heat infiltration stages is generally determined by factors such as the performance of the heat source, the weight per unit area of the fabric, the thermal conductivity of the fabric, and the moisture content of the fabric. In short, in the stereotypes stereotypes processing, we need a reasonable grasp of the required time to determine the quality of the fabric.

More information about Factors Affecting the Quality of Stenter, please contact Stenter Machine manufacturer - LiCheng or click hotairstenter or https://www.hotairstenter.com/product/hot-air-stenter.html

spurt 2 Feb i Inventar av stenterlicheng (120 poeng)

Vennligst log in eller register for å svare på spørsmålet.

...